За нас

Silistra Silistra CCI building
Силистренската търговско-промишлена палата е създадена през 2001 г. Тя е от сравнително новите палати, въпреки, че преди това,  в област Силистра е имало бюро на Шумен. За първи председател  на Управителния съвет е избран инж. Иво Андонов – известен  общественик, който и понастоящем е председател на  Палатата. 
 
Ръководни документи: