За града

Град Силистра е основан през 106 година от един от най-благородните императорите на Рим:
Марк Улпий Траян,
воден от идеята да създаде укрепен град, който да опазва долно-дунавските земи - границата на цивилизования свят от варварските нашествия.

Граничещ с три граници, градът дава възможности и на палатата  да има оживени връзки с Румъния,  Русия, Турция, Украйна, Молдова.

Макар и нова, палатата почива на многогодишна и оживена търговска история на областта.