Членство

Ако желаете да станете член на РТПЗК, моля попълнете приложеното Заявление (виж приложения файл). Членовете на РТПЗК ползват безплатни устни консултации и до 20% намаление за извършвани услуги от РТПЗК.