Ръководство

 
Симеон Асенов Захариев - Председател на РТПЗК
моб.тел: 0888/511-410
 
Слави Иванов Илиев - заместник председател на РТПЗК
моб.тел: 0888/289-499
 
Мехмед Рашид Узунов - член на УС на РТПЗК 
Изпълнителен директор на „Раломекс” АД, гр. Завет
моб.тел: 088/891-6436
 
Свилен Йорданов Йорданов - член на УС на РТПЗК
Директор на ОП „Разградлес”, гр. Разград
моб.тел: 088/579-0040
 
Ивелин Симеонов Йотов - член на УС на РТПЗК
Управител на „Йотов” ООД, гр. Разград 
моб.тел: 088/892-4270
 
Павлина Николова Русева - член на УС на РТПЗК
Управител на „КЛИМА СИСТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ”, гр. Бургас
моб.тел: 089/989-8959
 
Темелко Михайлов Темелков - член на УС на РТПЗК
Управител на „АГРОСИС” ООД, с. Веселец, общ. Завет, обл. Разград
моб.тел: 088/859-2480