За нас

Устав на палатата

Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара – Разград е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организация на работодателите. Камарата е създадена през 1990 г. На общото събрание, проведено на 16 юли присъстват представители на фирми от голямата Разградска област, включващи Русенски, Разградски, Силистренски и Търговищки окръзи.

Още от самото начало, освен традиционните услуги, извършвани с неоценимата помощ на БТПП-София, се провеждаше дейност насочена към селскостопанските производители, включваща информация, обучение за борсова търговия, проучване на пазара за селскостопанска продукция. Бяха обучени и получиха сертификат за брокер на Софийската стокова борса двадесет и двама бизнесмени.

След създаване на търговски палати в Русе, Търговище и Силистра, нашата камара предоставя услуги главно на фирми от Разградска област.

За по-добро извършване на някои стопански дейности през 1996 г. камарата регистрира собствена фирма - “Регпал” ЕООД. Чрез нея се извършват оценки на предприятия, части от тях, недвижимо и движимо имущество и земеделски земи, внедряват се стандартите за управление на качеството, разработват се проекти за внедряване на научно-технически решения по поръчка на фирмите.

В помощ на работодателите от 2002 г. към камарата работи Служба по трудова медицина, която обслужва над двеста юридически лица от Разградска и други области.

За периода на своето съществуване камарата обмени бизнес-групи с търговско-промишлените палати от Кавала и Килкис – Гърция; Панчево от Югославия; Брашов от Румъния; Истанбул, Бурса и Техирдаг от Турция. Проведоха се бизнес-срещи в търговските палати на Елбасан – Албания, Любляна – Словения, Флоренция и Милано – Италия. 

Поддържаме партньорски връзки и обменяме групи с търговските палати на побратимените градове и области на гр. Разград и Разградска област: Орловска област от Русия, Шалон сюр марн от Франция, Кетъринг от САЩ, Янг Джау от Китай, Витемберге от Германия. Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара – Разград е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата-София и е включена в световната мрежа на търговските палати.