Назад

БИЗНЕСЪТ И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ НА ЕДНО МЯСТО

Българската търговско-промишлена палата и Търговско-индустриална камара-Плевен събраха на среща на 17.10.2018г. представители на бизнеса от региона, на местните власти и медиите за провеждане на дискусия за икономическото състояние и развитието на Плевенския район.

Участваха председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов, изпълнителният директор  на Търговско-индустриална камара- Плевен г-н Георги Русинов, кметът на града г-н Георг Спартански, директор дирекция   АПОФУС на областна администрация Плевен г-н Александър Костов, фирми от региона, медии.

На дискусията бяха представени и обсъдени основни теми,като икономическото състояние на региона и резултатите от проведената от БТПП анкета сред фирмите за проучване на мнението и предложенията им по въпроси от икономически, обществен и социален характер, които възпрепятстват нормалната им работа и чието отстраняване е важно за дейността им. 

На срещата бяха представени постижения на БТПП И ТИК - Плевен допринесли за подобряване на бизнес - средата в страната и в региона-изготвени становища, позиции, предложения и др. в защита на интересите на предприемачите, представени пред съответните компетентни органи, които са били приети и  са постигнали положителен резултат. Споделени бяха примери за добри практики, реализирани съвместно с местни органи , общински власти, организации и др.

Представени бяха разработени нови услуги за клиентите, подпомагащи и облекчаващи дейността им.


Назад