Ръководство

Петко Кръстев
е Председател на УС на Търговско-индустриална камара Плевен от 1991 г.

Той е икономист, специализирал е международни финансово-валутни отношения.