Ръководство

 

Даниела Пенева
е Председател на УС на Търговско-индустриална камара Плевен.