Събития

На 23 октомври, на посещение в Плевен беше посланикът на Аржентина у нас, Негово Величество Гийермо Асрак днес бе на посещение в Плевен по повод осъществяването на бъдещи контакти между Плевен и Роке Саенс Пеня, провинция Чако.

Визитата бе по инициатива на посланик Асрак, който сподели задоволство от продължаващия ръст на двустранния стокообмена и съществуващия потенциал за развитие.

Посланикът посочи, че в момента икономическите отношения между страните ни се покачват. Търговският обмен е около

150 000 000 долара и това, според него означава, че има достатъчно сфери за развитие на нашите отношения. 

Посланикът на Аржентина у нас сподели още, че връзката с България се състои в голяма степен с наличието на много български общности.
Плевен е бил основният град, от където са дошли емигрантите в Роке Саенс Пеня. Станчев, Нинов, Стоянов са някои от фамилиите, които живеят в града.В Аржентина живеят общо около 80 000 българи.

"С огромно задоволство посещавам града Плевен в който успях да наблюдавам неговото развитие и тласъка, който реализира града и също си дадох сметка за невероятната хилядолетна култура.
Надявам се да можем да направим много в съвместните ни връзки в най - различни сфери на дейност".

    

 

Днес бе учреден дискусионен клуб при БТПП в гр. Плевен 16.11.2012 г. :

                                            

Днес в залата на  Областна организация на НТС - Плевен се състоя Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при Българската търговско-промишлена палата в гр. Плевен за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". На събитието присъстваха представители на местния бизнес, държавната администрация, синдикални и неправителствени организации. В дискусията бяха засегнати следните теми: трудовото и осигурителното законодателство и спазването му; минималната работна заплата и осигурителните прагове; функциите на контролните органи; правилният баланс на санкциите между работниците и работодателите; ролята на работодателските и синдикалните организации за информиране на своите членове за правата и задълженията в рамките на трудовите правоотношения; ролята на Закона за насърчаване на заетостта за ограничаване на неформалната икономика; необходимостта от предварително запознаване на младите хора за основните правила в трудовите и осигурителните отношения. В процеса на дискусията участниците се обединиха около становището, че практиката на санкциониране не е достатъчно ефективна. Предложено беше да се помисли за положително стимулиране на изрядните участници в пазара на труда и за необходимостта и двете страни работодател и работник да положат съвместни усилия за разрешаване на възникналите проблеми. Изказа се мнение за създаване на възможност за изграждане на система, чрез която да се сигнализира и инициира промяна в законите.