Фирми-членове

Водещи фирми-членове редовни и асоциирани на палатата са:

  1. ПИРИН-ТЕКС ЕООД – мощна фирма за производство на облекла с 3000 работници
  2. БКС АД – строителство и архитектура
  3. ИНТЕРПРЕД-ПАРТНЕР АД – производство на тоалетна хартия и салфетки
  4. ПИРИНПЛАСТ АД – производство на пластмасови изделия
  5. ХАРИЕСА АД – конфекция и трикотаж