За града

 

Регионалната търговско-промишлена палата
се намира в югозападна България в гр. Гоце Делчев,
център на район от четири общини
с население от 80 хиляди жители
на границата с Гърция.