За областта

Географско разположение на района:
Смолянска област се намира в Южна България и е разположена в централната част на Родопите с територия  2,9% от територията на страната. Тя има обща граница с областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Благоевград, като на юг областната граница съвпада с държавната граница с Република Гърция. През областта минават реките Арда, Въча и Чепеларска, но основните водни ресурси идват от Смолянските езера и от минералните извори в Девин, Михалково, Беден и Баните.

Смолянска област
Площ: 3 193 кв.км /66% гори; 27% земеделски земи/
10 Общини; 242 населени места
Население: 121 752 /38 жители на кв.км./ Община Смолян- 45 000 жители

Приоритети за развитие: Развитие на техническата, пътната и туристическа инфраструктура; Развитие на МСП; заетост и развитие на човешките ресурси; развитие на туристическата индустрия; трансгранично сътрудничество.

Регистрирани фирми след пререгистрацията: 5 000
98% от фирмите са малки с персонал под 50 човека
1,5% от 50 - 250 човека
0,5% над 250 човека

Структура на индустрията: Преработваща промишленост-37%; строителство-17%; търговия- 26%; други-20%

Произведена брутна продукция: За 2010 година -500 млн. EUR

Заети лица в икономиката: За 2010 година- 35 хил. човека

Брутен вътрешен продукт: За 2010 година – 8000 EUR/ човек

Средна месечна заплата: За 2011 година – 528,00 лв /270 EUR/
Ниският ВБП и ниската заплата – недостатъчно икономическо развитие

Безработица: За 2011 година – 15% една от най-високите в България

Брой хотели, хижи, поч. домове: 370 бр. с 15000 легла
Пренощували чужденци през 2010 година - 100 хил., българи - 450 хил.

Приоритетни браншове: дърводобив и дървопреработване; шивашка промишленост; производство на ски, ски обувки и сноубордове; производство на козметика; бутилиране на минерална вода; производство на инструменти и инструментална екипировка; текстилна промишленост.

Водещи стоки за износ: Ски, ски обувки и сноуборд; шивашка продукция; дървен материал; козметика; минерална вода.

Водещи страни за износ: ЕС, Турция, Русия, Бившите съветски републики.

Важни инфраструктурни проекти: транспортна инфраструктура път 86; отваряне на КПП "Елидже" Рудозем; Каскада "Горна Арда".

ПО – ГОЛЕМИ ФИРМИ
Гамакабел АД Смолян, производство на кабели и проводници
Рубелла Бюти АД Рудозем, производство на козметика, кремове, паста за зъби
Арексим ООД Смолян, финно машиностроене и инструментална екипировка
Амер спортс България Чепеларе, производство на ски, сноубордове, ски обувки
Бултекс ООД Златоград, производство на работни облекла и защитни средства
ЕТ "Елитекс" и
Спорталм – Мадан
производство на модни облекла
Бапа спорт ЕООД Рудозем, производство на спортни облекла
Девин АД Девин, бутилиране на минерална вода и безалкохолни напитки
Белатекс АД Златоград, производство на текстил
ЗММ Инструмент ООД Смолян
ЗММ ООД Смолян
Хоули Пилана Смолян, производство на инструменти за дървообработване
Дюлгер ООД,
Тераком ООД
Рамбо ООД
Смолян, строителство
Пампорово ООД Смолян, туризъм, хотели, ресторанти
Кокоимпекс ООД Смолян, производство на яйца и птиче месо
Карлък ООД Смолян, леене на чугун, алуминий и мех. обработка на металите
Чечосан ООД Смолян, търговия

Други данни за Смолянска област
Коефицент на приръст на 1000 души: - 3,7%
Коефицент на икономическа активност: 70%
Население с висше образование: 18%; средно образование: 51%; по- ниско образование: 31%
Болнични заведения: 8 броя с 830 легла и 28 лекари на 10000 човека
Пътища: второкласни – 110 км; третокласни - 430 км
Брой сгради: 36 000
Брой жилища: 65 000