Участие в структури

 

Участие наСмТПП в управленски и работни структури

 • СмТПП е член на БТПП – Председателят на СмТПП е член на УС на БТПП
 • СмТПП е член на АРР – Смолян - Председателят на СмТПП е Председател на УС на АРР
 • СмТПП е член на Центъра на НСО – Смолян
 • СмТПП е член на Центъра за развитие на община Златоград
 • Председателят на СмТПП е член на клубния съвет на клуб “Отварено Общество” – Смолян
 • СмТПП е член на Българо-гръцкото дружество – Смолян
 • СмТПП е член на Регионалния съвет по развитие
 • СмТПП е член на Регионалния съвет по устойчиво развитие
 • СмТПП е член на Регионалния и Общинския съвет по заетост
 • СмТПП е член на Комисията по тристранно сътрудничество
 • Председателят на СмТПП е член на УС на “Микрофонд” – Смолян
 • СмТПП е член на Регионалния съвет по земеделие и гори
 • Председателя на СмТПП е член на Съвета на Председателите на ТПП в България
 • Председателя на СмТПП участва съвместно в работите на Браншовите организации към БТПП – членуват 58 браншови организации