Услуги

Услуги, които КТПП предлага на български и чуждестранни фирми

Поддържане Търговския регистър на Българска търговско-промишлена палата.

  • Издаване на сертификати за произход, сертификати за форсмажор и заверка на търговски документи.
  • Издаване на удостоверителни документи за визи, във връзка с бизнес пътувания в България.
  • Организиране на семинари и обучения за професионална квалификация и бизнес култура.
  • Организиране на бизнес мисии, презентации, участие в панаири и изложения.
  • Консултации по търговско-правни и митнически въпроси.
  • Консултации по интелектуална собственост.
  • Консултации по внедряване на системи за управление на качеството ИСО 9000.
  • Консултации по международни проекти и програми.
  • Консултации по щрихово кодиране на стоките ЕАН.
  • Арбитражен съд на БТПП.