Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА КЪРДЖАЛИ

1.
Наско Настев Председател
2.
Рамадан Яшаров Зам. председател
3.
Георги Башков Член
4.
Георги Жилов Член
5.
Сафет Илязов Член
6.
Джевдет Адем Член
7.
Кяшиф Кяшиф Член
8.
Таско Илиев Член
9.
Сабахатин Емин Член
10.
Иван Митовски Член
11.
Яшар Шабан Член
12.
Гинчо Колев Член
13.
Мария Бояджиева Член