Ръководство

 

Красимир Мунев - председател на ТПП Гоце Делчев
тел.: (0751) 60 880
e-mail: gdcci@bcci.bg